Phimtorrent.com có tất cả 2934 phim thuộc nhiều thể loại, nhiều quốc gia. Học bóng đá ở Hà Nội

Cách cài utorrent để down phim

Thông tin phim 3 năm trước
Cách cài utorrent để down phim

Người đăng:

Thể loại: Kỹ thuật

Tags: ,

Download Torrent bằng Coccoc
2
( Link down )

Bước 1: Vào trang chủ của utorrent: http://www.utorrent.com/ để down link phần mềm hoặc down theo link sau sau: 

uTorrent

Bước 2: Giải nén rồi chạy file cài đặt. Rồi nhấn next

67520_598055470212936_1354128288_n

Bước 2: Tiếp tục nhấn vào Next

18012_598055526879597_532382025_n

Bước 3: Tiếp tục nhấn I Agree

17751_598055540212929_1126630989_n

Bước 4: Tiếp tục nhấn Next

72888_598055600212923_665264266_n

Bước 5: Tiếp tục nhấn Next (Nếu bạn không muốn utorrent chạy khi khởi động thì bỏ tích dòng Start Utorrent…)

400621_598055580212925_2132637300_n

 

Bước 6: Bỏ tích ô Yes, I’d love… rồi nhấn Next

539645_598055593546257_1507000876_n

Bước 7: Bỏ cách tích trong ô đỏ rồi nhấn Next

529575_598055656879584_2144921781_n

Bước 8: Chọn Accept rồi nhấn Finish để kết thúc.

922837_598055673546249_796512589_n

Bình luận: