Phimtorrent.com có tất cả 2934 phim thuộc nhiều thể loại, nhiều quốc gia. Học bóng đá ở Hà Nội

Dominion 2015 Season 2 (Ác Thần 2)

Thông tin phim 1 năm trước
Dominion 2015 Season 2 (Ác Thần 2)

Người đăng:

Thể loại: Phim bộ

Năm SX: 2015

IMDB: 6.8

Đạo diễn: Vaun Wilmott

Diễn viên: Tom Wisdom, Roxanne McKee, Anthony Head

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nội dung: Khi các thiên thần không còn tin vào con người và muốn xóa sổ nhân loại, Đại thiên thần Gabriel đã dẫn đầu một đội quân tấn công xuống mặt đất. Tổng lãnh thiên thần Michael đã chọn cách đứng về phía con người và chống lại chính đồng loại của mình. Các thành phố mới được lập nên để bảo vệ những người còn sống sót nhưng cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai phe hoàn toàn tuyệt diệt. Họ được tạo ra để bảo vệ loài người, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ quyết định hủy diệt chúng ta?

Download Torrent bằng Coccoc
0
( Link down )

Torrent:
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E01
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E02
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E03
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E04
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E05
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E06
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E07
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E08
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E09
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E10
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E11
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E12
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (torrent) – E13

Sub:
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E01
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E02
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E03
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E04
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E05
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E06
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E07
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E08
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E09
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E10
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E11
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E12
[phimtorrent.com] Dominion 2015 Season 2 (subviet) – E13

 

Bình luận: