Phimtorrent.com có tất cả 2934 phim thuộc nhiều thể loại, nhiều quốc gia. Học bóng đá ở Hà Nội

Forever 2014 Season 1 (Anh chàng bất tử 1)

Thông tin phim 2 năm trước
Forever 2014 Season 1 (Anh chàng bất tử 1)

Người đăng:

Thể loại: Phim bộ

Năm SX: 2014

IMDB: 8.4

Đạo diễn: Matthew Miller, Jennifer Gwartz

Diễn viên: Ioan Gruffudd, Lorraine Toussaint, Alana De La Garza

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Nội dung: Phim kể về một anh chàng 200 năm tuổi sống ở thành phố Newyork cố tìm ra chìa khóa để mở cánh cửa bất tử của Anh...

Download Torrent bằng Coccoc
1
( Link down )

Link torrent:
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 01

[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 02
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 03
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 04
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 05
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 06
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 07
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 08
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 09
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 10
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 11
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 12
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 13
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 14
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 15
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 16
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 17
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 18
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 19
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 20
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 21
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (torrent) – Ep 22

Link sub:
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 01
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 02
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 03
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 04
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 05
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 06
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 07
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 08
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 09
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 10

[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 11
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 12
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 13
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 14
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 15
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 16
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 17
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 18
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 19
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 20
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 21
[phimtorrent.com] Forever 2014 Season 1 (subviet) – Ep 22

Link sub tổng hợp:
http://subscene.com/subtitles/forever-first-season

 

Bình luận: